اصول نوین پرورش زالو و زالو درمانی

دسته :

تعداد بازدید :

جزییات

آموزش خیاطی براساس آخرین استاندارد فنی حرفه ای

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 174

جزییات

آموزش خیاطی به روش ساده

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 125

جزییات

آموزش خیاطی نازک دوز زنانه(به روش گرلاوین)

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 119

جزییات

الگو برش(ژورنال شناسی)

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 118

جزییات

الگو و برش کت و پالتو

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 132

جزییات

الگوسازی به روش حجمی درسی

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 106

جزییات

تندیس بافت

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 135

جزییات

تندیس بلوز

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 119

جزییات

تندیس پرده

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 88

جزییات

تندیس کت و شلوار

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 99

جزییات

خیاط لباس شب و عروس

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 113

جزییات