اصول نوین پرورش زالو و زالو درمانی

دسته :

تعداد بازدید :

جزییات

تحلیلی بر فرآیند تعلیم و تربیت(پداگوژی)

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 134

جزییات

تراشکار CNC درجه 2

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 111

جزییات

سنجش و ارزشیابی مهارت در آموزش های فنی و حرفه ای

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 196

جزییات

سنگ کاری

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 109

جزییات

طب جامع سنتی

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 150

جزییات

کابینت سازی چوبی

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 233

جزییات

کارگر عمومی آرماتور بند و قالب بند درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 137

جزییات

کارگر عمومی اسکلت ساز درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 134

جزییات

کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 88

جزییات

کارگر عمومی در و پنجره ساز آهنی درجه (3)

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 109

جزییات

کارگر عمومی سنگ کار درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 110

جزییات