پاکسازی پوست زنانه(درسی)

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 201

جزییات

پداگوژی عمومی

دسته : رایانه و حسابداری

تعداد بازدید : 163

جزییات

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 223

جزییات

پیرایشگر موهای زائد با موم (درسی)

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 184

جزییات

تحلیلی بر فرآیند تعلیم و تربیت(پداگوژی)

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 120

جزییات

تراشکار CNC درجه 2

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 103

جزییات

تکنیک حرفه ای رنگ اوکیا

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 128

جزییات

تندیس بافت

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 135

جزییات

تندیس بلوز

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 119

جزییات

تندیس پرده

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 88

جزییات

تندیس کت و شلوار

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 99

جزییات

خودآرایی

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 102

جزییات