پاکسازی پوست زنانه(درسی)

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 224

جزییات

پداگوژی عمومی

دسته : رایانه و حسابداری

تعداد بازدید : 170

جزییات

پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویر

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 238

جزییات

پیرایشگر موهای زائد با موم (درسی)

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 193

جزییات

تحلیلی بر فرآیند تعلیم و تربیت(پداگوژی)

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 134

جزییات

تراشکار CNC درجه 2

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 111

جزییات

تکنیک حرفه ای رنگ اوکیا

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 141

جزییات

تندیس بافت

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 144

جزییات

تندیس بلوز

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 129

جزییات

تندیس پرده

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 95

جزییات

تندیس کت و شلوار

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 107

جزییات

خودآرایی

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 110

جزییات