ژورنال و خودآموز بافتنی خانواده

دسته : صنایع دستی (هنری)

تعداد بازدید : 120

جزییات

سراج سنتی و کیف دوز چرمی(درسی)

دسته : صنایع دستی (هنری)

تعداد بازدید : 130

جزییات

سفره های نذری وآداب و سنن کهن ایران

دسته : آشپزی

تعداد بازدید : 146

جزییات

سنجش و ارزشیابی مهارت در آموزش های فنی و حرفه ای

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 196

جزییات

سنگ کاری

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 109

جزییات

شلوار دوزی(درسی)

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 153

جزییات

شینیون های کودکانه

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 114

جزییات

ضخیم دوز زنانه(آموزش دوخت)

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 141

جزییات

ضخیم دوز زنانه(الگو و برش به روش متریک)

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 126

جزییات

طب جامع سنتی

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 150

جزییات

فانتزی دوزی

دسته : طراحی و دوخت پوشاک (خیاطی)

تعداد بازدید : 118

جزییات

کابینت سازی چوبی

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 233

جزییات